BSOsport Amersfoort

BSOsport Amersfoort

Bezoekadres

BSOsport kinderopvang Nimmerdor
Leusderweg 310
3817 KJ Amersfoort
T: 033 4634774
E: hoofd.nimmerdor@bsosport.nl

Postadres 
BSOsport Amersfoort
Postbus 2059
3800 CB Amersfoort

nimmerdor

Identiteit
- De beweging van de mens
- Het realiseren van de doorgaande sport-ontwikkelingslijn

Kind-leidster verhoudingen
- Buitenschoolse opvang (4 -12 jaar): 40 kinderen 4 begeleidsters

Bekijk hier de tarieven

Openingstijden
Buitenschoolse Opvang 52 weken: 40 weken aansluitend op de schooltijden tot 18.30 uur. 12 vakantieweken per jaar zijn we 10,5 uur per dag geopend van 07.45 tot 18.30 uur.

Producten
52 weken contract:
Een 52 weken contract is opgebouwd uit 40 weken aansluitend aan de schooltijden tot 18.30 uur en 12 weken schoolvakantie van 07.45 uur tot 18.30 uur.

40 plus contract:
Een 40 plus contract is opgebouwd uit 40 weken aansluitend aan de schooltijden tot 18.30 uur. Daarnaast is er 36 uur per afgenomen middag beschikbaar die onder bepaalde voorwaarden 52 weken per jaar ingezet kunnen worden.

Binnenruimte
Buitenschoolse Opvang: gehele accommodatie 

Buitenruimte
Buitenschoolse opvang: gehele accommodatie

Scholen
- Alle scholen in de nabijheid of in Amersfoort en omgeving

Sportverenigingen
- Wij zoeken samenwerking met alle sportverenigingen in de nabijheid of in Amersfoort. U kunt u ons een e-mailbericht sturen naar info@bsosport.nl

Landelijk register kinderopvang
BSOsport kinderopvang Amersfoort Nimmerdor bso