Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

BSOsport voor kinderen tussen de 4 en 13 jaar

BSOsport is bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 13 jaar die geïnteresseerd zijn in sport- en bewegingsspellen.

Elke doordeweekse dag is er tot 18.15 uur een actief en interessant sport en spel aanbod. BSOsport kinderopvang kan onder andere tot stand komen door een samenwerking met een school of sportvereniging. De specifieke accenten van de school of vereniging geven we door in de naschoolse opvang. Een voordeel van deze samenwerking is het anticiperen op het ritme van de school en kinderopvang, zo is de kinderopvang open op de extra vrije dagen buiten de reguliere vakanties om.