Twello

Twello

De peildatum van de prijzen is per 01-01-2018*

Buitenschoolse opvang

Tarief 2018

52 weken € 8,23 p.u.
40 plus € 8,40 p.u.
40 weken € 8,83 p.u.

* Deze prijzen zijn inclusief korting

Bij bovengenoemde bedragen is een bedrag per kindplaats gereserveerd voor bijzondere activiteiten.
In overleg met de oudercommissie kan dit bedrag jaarlijks bijgesteld worden.

De basisprijs staat garant voor onze kwaliteit in de vorm van begeleiding. De prijs voor de service is budgetneutraal neergezet.